1/ Bảng giá pin Bison cho iPhone

Model

Dung lượng

Giá bán lẻ

Pin Bison iPhone 5 1.440 mAh 200.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 5s 1.560 mAh 220.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 5SE 1.624 mAh 250.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 6 1.810 mAh 320.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 6 Plus 2.915 mAh 400.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 6s 1.715 mAh 350.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 6s Plus 2.750 mAh 450.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 7 1.960 mAh 400.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 7 Plus 2.900 mAh 450.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 8 1.821 mAh 540.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 8 Plus 2.691 mAh 590.000 VNĐ
Pin Bison iPhone X 2.716 mAh 650.000 VNĐ
Pin Bison iPhone XR 2.942 mAh 800.000 VNĐ
Pin Bison iPhone XS 2.658 mAh 800.000 VNĐ
Pin Bison iPhone XS Max 2.691 mAh 900.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 11 3.530 mAh 1.000.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 11 Pro 3.190 mAh 1.200.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 11 Pro Max 3.969 mAh 1.300.000 VNĐ
Pin Bison iPhone SE 2020 (mới ra mắt) 1.821 mAh 650.000 VNĐ

2/ Bảng giá Siêu Bison cho iPhone (pin dung lượng cao)

Model

Dung lượng

Giá bán lẻ

Siêu Bison iPhone 6 2.200 mAh 390.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone 6s 2.250 mAh 390.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone 6 Plus 3.600 mAh 410.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone 6s Plus 3.600 mAh 460.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone 7 2.250 mAh 450.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone 7 Plus 3.400 mAh 550.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone 8 2.250 mAh 600.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone 8 Plus 3.400 mAh 700.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone X 3.100 mAh 800.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone XR 3.350 mAh 900.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone XS 3.080 mAh 900.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone XS Max 3.550 mAh 1.000.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone SE 2020 (mới ra mắt) 2.200 mAh 800.000 VNĐ

3/ Bảng giá pin Bison cho iPad

Model

Dung lượng

Giá

iPad Mini 1 4440 mAh 400.000 VNĐ
iPad Mini 2 6471 mAh 500.000 VNĐ
iPad Mini 3 6471 mAh 500.000 VNĐ
iPad Mini 4 5124 mAh 500.000 VNĐ
iPad Air 1 8600 mAh 800.000 VNĐ
iPad Air 2 7800 mAh 800.000 VNĐ
iPad 5 – iPad Air 6471 mAh 750.000 VNĐ
iPad 2 6500 mAh 450.000 VNĐ
iPad 3 11500 mAh 600.000 VNĐ
iPad 4 11500 mAh 600.000 VNĐ
iPad Pro 9.7 6160 mAh 800.000 VNĐ
iPad Pro 10.5 7600 mAh 900.000 VNĐ
iPad 12.9 (1st) 9600 mAh 1.100.000 VNĐ
iPad Pro 12.9 (2nd) 8000 mAh 1.200.000 VNĐ

 

4/ Bảng giá pin Bison cho Apple Watch

Model

Dung lượng

Giá

Apple Watch Series 1 190 mAh 350.000 VNĐ
Apple Watch Series 2 334 mAh 450.000 VNĐ
Apple Watch Series 3 279 mAh 500.000 VNĐ
Apple Watch Series 4 291mAh 600.000 VNĐ

 

5/ Bảng giá phụ kiện Bison

Phụ kiện

Giá

Cáp Bison USB-Lightning/Micro/ USB-C (100cm) 80.000 VNĐ
Cáp Bison C-Lightning (100cm) 120.000 VNĐ
Củ Bison 12W 1 cổng 120.000 VNĐ
Củ Bison 12W 2 cổng 140.000 VNĐ
Combo Bison củ cáp 12W 1 cổng (100cm) 150.000 VNĐ
Combo Bison củ cáp 12W 2 cổng (100cm) 170.000 VNĐ
Sạc dự phòng Bison/Mcdodo 10.000mAh 5v-2.1A 220.000 VNĐ
Cường lực Lion 35.000 VNĐ
Cường lực Bison 100.000 VNĐ
Củ sạc Mcdodo 20w 250.000 VNĐ
Cáp Mcdodo C-Lighting 150.000 VNĐ